Άγγελος Καλογεράκος

090ac25ff4d6e8e011cf60b300106a8c3500a767

Ο κ. Άγγελος Καλογεράκος, με σπουδές Μηχανολόγου Μηχανικού και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο UMIST και MBA στο ALBA, είναι σήμερα Διευθυντής Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Έχει 28 έτη εμπειρία στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας έχοντας διατελέσει πριν σε θέσεις όπως: Προϊστάμενος Συντήρησης και Έργων σε εργοστάσια της Ελλάδος, Διευθυντής Νέων Έργων του Ομίλου εγκαθιστώντας νέες γραμμές παραγωγής κατά την περίοδο διεθνούς ανάπτυξης του Ομίλου, Γενικός Διευθυντής της Αλβανίας και Διευθυντής Εκμετάλλευσης Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδος. Εκπροσωπεί τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών CEMBUREAU και την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στην ΕΝΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, σε επιτροπές του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και στο Δ.Σ. της ΕΒΙΚΕΝ.