Αβραάμ Ζεληλίδης

a7784fb837064776e8924911f3fb8e5335061f71

O Αβραάμ Ζεληλίδης γεννήθηκε το 1960 στη Νάουσα Ημαθίας της Μακεδονίας στην Ελλάδα. Έλαβε το πτυχίο του στη Γεωλογία το 1984 και το διδακτορικό του δίπλωμα στην Ιζηματολογία το 1988 από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα. Εργάστηκε ως Λέκτορας από το 1993 και ως τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, από το 2009. Ήταν ο Κοσμήτορας της Σχολής Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τη διάρκεια του 2006-2010. Είναι ειδικός στην Ανάλυση Ιζηματογενών Λεκανών, στην Στρωματογραφία Ακολουθιών και στη Γεωλογία Πετρελαίων. Έχει εκπονήσει διάφορα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την αξιολόγηση των υδρογονανθράκων για τις πετρελαϊκές εταιρείες, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την επιφάνεια του εδάφους αλλά και υπεδαφικά, και επίσης πραγματοποίησε πολλά σεμινάρια υπαίθρου σε στελέχη εταιρειών πετρελαίου. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, περισσότερες από τις οποίες επικεντρώνονται στη πιθανότητα ανάπτυξης πεδίων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και παρουσίασε πολλές από αυτές τις εργασίες σε διεθνή συνέδρια σε όλο τον κόσμο (Ιαπωνία, Ευρώπη, Αφρική και Αμερική). Ήταν επιβλέπων καθηγητής σε δέκα Διδακτορικές διατριβές, που σχετίζονται με τη γεωλογία πετρελαίων. Έχει εργαστεί στον Κόλπο του Σουέζ και έχει δημοσιεύσει εργασίες που συνδέουν την γεωλογική εξέλιξη στον κόλπο του Σουέζ, στην Αίγυπτο, με περιοχές της Ελλάδας, με διεθνές ενδιαφέρον.