Αθανάσιος Καραμόσχος

57045068be63364889e2c6f08a4c52a96f0a3e48

Ο κ. Αθανάσιος Καραμόσχος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι Πολ. Μηχανικός του Πολυτεχνείου του Βερολίνου, με μεταπτυχιακές σπουδές στην «Τεχνολογία και Ανάπτυξη» στο ίδιο Πανεπιστήμιο και περαιτέρω σπουδές σε θέματα οικονομίας στο «Freie Universitaet Berlin». Εργάστηκε ως Σύμβουλος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στη Νομαρχία Μαγνησίας, την Περιφέρεια Ηπείρου και το Υπουργείο Εσωτερικών την περίοδο 1985 – 1990 και στη συνέχεια στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (1990 – 1992). Από το 1993 εργάζεται ως Σύμβουλος Διαχείρισης και είναι συνιδρυτής και Διαχειριστής της «Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης – TRANSCOOP AΜKE», έχοντας σχεδιάσει, συντονίσει και υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων και προγραμμάτων για φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επαγγελματικές Ενώσεις και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.