Αθανάσιος Μπέλλας

f3da1514824937c0d4628761e2d9ddf5bd2be123

Ο κος Μπέλλας είναι Ομότιμος καθηγητής του πανεπιστημίου Πατρών και έχει διδάξει μαθήματα χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (1992-2000) και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (2001-2012). Διδάσκει σήμερα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστήμιου Πειραιά, κάτοχος πτυχίου Master of Science του Πανεπιστήμιου της Ουαλίας, καθώς επίσης και διδακτορικού τίτλου του University Institute of Science and Technology του ίδιου Πανεπιστήμιου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται κυρίως στα εξής θέματα: αξιοποίηση των λογιστικών καταστάσεων για τη διάγνωση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, διεθνή λογιστικά πρότυπα, αξιολόγηση επενδύσεων και αποτίμηση επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν στραφεί, σε κυρίαρχο βαθμό, στα θέματα των κοινωνικοοικονομικών και αναπτυξιακών επιδράσεων των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων.

Είναι ιδρυτής του Παρατηρητηρίου Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ). Εργάστηκε για μεγάλη χρονική περίοδο στον τραπεζικό τομέα και υπήρξε επί σειρά ετών (1977-1982) υψηλόβαθμο στέλεχος και ερευνητής στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδoς. Έχει διατελέσει οικονομικός σύμβουλος στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και Ειδικός Γραμματέας Εξωτερικού Εμπορίου και Γενικός Διευθυντής του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ (1982-1989). Στην περίοδο αυτή υπηρέτησε ως μέλος η ως εθνικός εκπρόσωπος σε επιτροπές και αλλά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission) σε θέματα τραπεζικής εναρμόνισης και οικονομικών και εμπορικών σχέσεων.