Αθανάσιος Πετρόπουλος

9d5e9698f7f9c81759c76bebcd9140032a19a91c

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. γεννήθηκε το 1968 στην Πάτρα. Είναι παντρεμένος με τη Φανή Ηλιοπούλου και πατέρας δυο παιδιών. Είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στη «Διαχείριση Αποβλήτων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Εργάζεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και διαχείριση έργων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Έχει διατελέσει Αντινομάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης (2007-2010) , Αναπληρωτής Νομάρχης Αχαΐας (2009-2010), Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2011-2014) και πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Αχαΐας (1998-2000).