Αναστάσιος Καναβός

6857a8f77b4c19160fd3b74589db63402a15158d

Ο Αναστάσιος Καναβός εργάζεται ως Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα και υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Κέντρου Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας. Τα καθήκοντά του απορρέουν από το πρωταρχικό αντικείμενο του επιχειρησιακού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, για την διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, αλλά και την επιστημονική του ιδιότητα ως Μηχανικού. Έχει διατελέσει ως αναπληρωτής Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, καθώς και Προϊστάμενος Γραφείων όπως Πυρασφάλειας, Ανακριτικού και Διοικητικής Υποστήριξης. Στον παρελθόν, έχει επίσης εργαστεί ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα, ως Προϊστάμενος Παραγωγής σε βιομηχανική παραγωγή, καθώς και σε τμήματα πωλήσεων, μελετών και επιβλέψεων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Έχει σπουδάσει Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει αποφοιτήσει από την Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και έχει παρακολουθήσει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει λάβει εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις πάνω στο αντικείμενο της διαχείρισης κρίσεων και έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που αφορούν ζητήματα Πολιτικής Προστασίας και χρήσης Τεχνολογικών Συστημάτων. Έχει επίσης παρουσιάσει συναφείς με το αντικείμενο της συνεδρίας εργασίες στα συνέδρια «Safe evros-νέες τεχνολογίες και πολιτική προστασία» και «Fourth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2013) & SECOTOX Conference».