Αναστάσιος Τάγαρης

7acf86840eef87487e1c9d585beaee83d1e803b2

Ο Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης τα τελευταία 4 χρόνια (Ιούλιος 2015 – Αυγ. 2019) χρόνια ασχολήθηκε με θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους τομείς της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Πρόνοιας από τη Θέση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Στο διάστημα αυτό συμμετείχε στον ανασχεδιασμό και διηύθυνε την υλοποίηση σημαντικών εφαρμογών εθνικής κλίμακας στους τομείς α) της Ηλεκτρονικής Υγείας (Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, Ηλεκτρονικά Ιατρικά Ραντεβού, Μητρώα Ασθενών, Οδικός Χάρτης & Διαλειτουργικότητα Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας, Κεντρικά Μητρώα & Κωδικοποιήσεις Υπουργείου Υγείας), β) της Κοινωνικής Ασφάλισης (ενοποίηση μητρώων πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο ενιαίο Μητρώο του ΕΦΚΑ, σχεδιασμός του συστήματος Ασφάλισης και Εισφοροδότησης Μη-Μισθωτών, δημιουργία Ασφαλιστικού Βίου των ασφαλισμένων) και γ) της Πρόνοιας (απόδοση αναπηρικών, οικογενειακών και στεγαστικών επιδομάτων).
Σχεδίασε μεγάλα έργα ΤΠΕ και συνέταξε  τις σχετικές προτάσεις υποβολής τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το Υπ. Εργασίας και το Υπ. Υγείας, ενώ εξασφάλισε τη συμμετοχή της χώρας μας στο δίκτυο διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (CEF) για την ανάπτυξη και υποστήριξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συνοπτικού ιστορικού υγείας μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ και την χρήση και αξιοποίηση του κόμβου eIDAS στη διασυνοριακή υγεία. Είναι από τους πρωτεργάτες της πρότασης που συντάχθηκε από κοινού με την Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπ. Υγείας για τη διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας στην Υγεία.
Την τελευταία τετραετία συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής ή/και συντονιστής σε περισσότερες από 30 συνεδριακές συνόδους εκπροσωπώντας κυρίως το Υπουργείο Υγείας, την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (1987-1993) ενώ διαθέτει Διδακτορικό Τίτλο ειδίκευσης στα «Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων και Ανασχεδιασμός Διαδικασιών» (1995-1999) επίσης από το ΕΜΠ. Έχει δημοσιεύσει 36 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Είναι μέλος του ΙΕΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας καθώς και ενεργό μέλος (Εκτελεστικός Διευθυντής και στη συνέχεια Αντιπρόεδρος) του HL7 Hellas την τελευταία εξαετία.