Αντώνης Κλάψης

c6d82fdc03a5aa3e5f96efb7564b6e10f12687eb

Ο Αντώνης Κλάψης είναι Επίκουρος Καθηγητής Διπλωματίας και Διεθνούς Οργάνωσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι Επιστημονικός Συντονιστής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης του ίδιου Τμήματος. Έχει διατελέσει Visiting Fellow στο Wilfried Martens Centre for European Studies. Έχει εργαστεί ως Εμπειρογνώμονας στην Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση. Είναι συγγραφέας οκτώ βιβλίων. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και σε πρακτικά συνεδρίων.