Αντώνης Στελλιάτος

a69f6f430af245b45fde7f5d8f8a9c9f2798ded9

Ο κος Αντώνης Στελλιάτος είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακά στην Δημόσια Διοίκηση και τις Διεθνείς Επιχειρήσεις. Την περίοδο 1976-1988 ανήκε στο δυναμικό της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον ενώ από το 1999 έως και σήμερα είναι ιδιοκτήτης εταιρίας Επαγγελματικών Σκαφών. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού από το 2005.