Αχαΐα:Από σήμερα στην Πάτρα ο υπουργός Ν. Παππάς για το Συνέδριο της «Π»

Τετάρτη 18 Ιούλ 2018
Η κάθοδος κορυφαίων στελεχών του πολιτικού κόσμου για το 6ο συνέδριο της «Π» προκαλεί μια αναπόφευκτη μετατόπιση του ενδιαφέροντος στα κεντρικά ζητήματα αιχμής, πέρα από το αναπτυξιακό ζητούμενο, το οποίο δεν παύει όμως να έχει ζωτική σημασία για την κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας.more