Βουρνά και Μπιτσάκος για το Συνέδριο της «Π»: «Ωρα να οργανωθούμε»

Τετάρτη 18 Ιούλ 2018
Η αθλητική συνεδρία του 6ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου της «Π», με τίτλο «Αθλητισμός: Υποδομές, τουρισμός ως προϋποθέσεις ανάπτυξης» έθεσε ερωτήματα, προβληματισμούς, αλλά έβαλε και στόχους για τους ανθρώπους του αθλητισμού της περιοχής. more