Γιώργος Ξανθός

7d8766846496fb830ff26b4913da53c4cf6037c3

Από το 2009 είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στο οποίο και διετέλεσε πρόεδρος από  9/9/2014 έως και 31/08/2016. Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα αφορούν στον  Περιφερειακό σχεδιασμό και την  ανάλυση δεδομένων. Τακτικό μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου: «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» και «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς.
Στην αρχή της σταδιοδρομίας του εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας-σύμβουλος ανάλυσης περιφερειακών δεδομένων, βοηθός αξιολόγησης του Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος (ΜΟΠ)  Κρήτης. Διετέλεσε επίσης, (α) από τον Αύγουστο 2003 έως και τον Αύγουστο 2005  εκλεγμένος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του Νομού Ρεθύμνης, (β) από το Δεκέμβριο  2001 έως και Δεκέμβριο 2004  εκλεγμένος Αντιπρόεδρος  στο τμήμα Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου και (γ) από το Δεκέμβριο 1999 έως και Δεκέμβριο 2001 εκλεγμένος γραμματέας της διοίκησης στο τμήμα Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.