Γιώργος Παπαθεοδώρου

d6a4e64c1d8e2c4cbbe9180eac454835c15bd8a7

Ο Γιώργος Παπαθεοδώρου είναι Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της «Γεωλογικής και Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας» στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Κοσμήτορας της Σχολής των Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε). Διδάσκει Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Γεωλογία, Περιβαλλοντική και Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία ενώ είναι Διευθυντής των Δ.Π.Μ.Σ στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» της Σ.Θ.Ε και στην «Ωκεανογραφία – Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» των Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως: η Θαλάσσια Γεωλογία, οι διαφυγές ρευστών από τον θαλάσσιο πυθμένα (seabed fluid flows) που σχετίζονται με ταμιευτήρες υδρογονανθράκων, η θαλάσσια ρύπανση (βενθικά, επιπλέοντα και θαλάσσια απορρίμματα ακτής, βαρέα μέταλλα) , τα υποθαλάσσια ενεργά ρήγματα και οι βαρυτικές μετακινήσεις ιζημάτων καθώς και η Θαλάσσια Γεωαρχαιολογία σημαντικών καταβυθισμένων αρχαιολογικών θέσεων της Ανατολικής Μεσογείου Θάλασσας (Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Λίβανος). Είναι και έχει διατελέσει συντονιστής ή/και υπεύθυνος ερευνητής σε πολλά Εθνικά, Διεθνή και Ευρωπαϊκά  ερευνητικά προγράμματα με τα περισσότερα από αυτά να έχουν σημαντική τη διάσταση της βιώσιμης διαχείρισης και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.   Έχει εκπονήσει ευρωπαϊκά προγράμματα και εφαρμοσμένες ωκεανογραφικές έρευνες στη Δυτική Ελλάδα όσον αφορά στις διαφυγές αερίων υδρογονανθράκων από τον θαλάσσιο πυθμένα και στις σχετιζόμενες με αυτές γεωλογικές επικινδυνότητες, στο πλαίσιο των οποίων, έχουν ποντιστεί υποθαλάσσια παρατηρητήρια παρακολούθησης μακράς διάρκειας.  Έχει δημοσιεύσει άνω των 100 εργασιών σε διεθνή περιοδικά με κριτές και άνω των 100 εργασιών σε Διεθνή Συνέδρια, με ένα h-index 25-31 και άνω των 3000 ετεροαναφορών.