Γιώργος Τζιάλλας

06775319ae740df894000bfffb5dc14730f50aa9

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό (M.Sc. in Planning), από το Πανεπιστήμιο του Tennessee, Knoxville, USA, με εικοσιπενταετή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση, αξιολόγηση και υλοποίηση συμβουλευτικών/μελετητικών έργων και Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει απασχοληθεί επί σειρά ετών ως υψηλόβαθμο στέλεχος στον ιδιωτικό τομέα σε μεγάλες εταιρείες συμβούλων (management consulting), έχει δε διατελέσει μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ). Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση και υλοποίηση έργων σχετικών με την τουριστική ανάπτυξη, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στον τομέα του τουρισμού, την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού, κλπ. Ειδικότερα, έχει ασχοληθεί με μελέτες τουριστικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένα αναπτυξιακά προγράμματα, έχει δε συμμετάσχει ως σύμβουλος στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την υλοποίηση τουριστικών επενδύσεων. Έχει επίσης, εκτενέστατη εμπειρία σε θέματα χωροταξικού-πολεοδομικού σχεδιασμού, αστικής-περιφερειακής ανάπτυξης και γνώση της λειτουργίας των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση σημαντικού αριθμού μελετών ολοκληρωμένης τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αναπτυξιακές μελέτες ΟΤΑ, κλπ. Είναι εμπειρογνώμονας σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού (σχεδιασμός μέτρων πολιτικής, οργανωτικός-λειτουργικός σχεδιασμός και ανασχεδιασμός) και αναδιοργάνωσης φορέων και οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση προγραμμάτων και μελετητικών/ συμβουλευτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην υποστήριξη Διαχειριστικών Αρχών και Τελικών Δικαιούχων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Έχει πολύ καλή γνώση του τρόπου λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Γνωρίζει άπταιστα αγγλικά και είναι πλήρως εξοικειωμένος με τη χρήση εφαρμογών πληροφορικής.