Δημήτρης Κανελλόπουλος

91d17419be4900f334c27c9e4ee5d927cedb8ddb

Εμβληματική μορφή της τοπικής επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της Πάτρας, ο Δημήτρης Κανελλόπουλος γεννήθηκε το 1938 στην Πάτρα με καταγωγή από το Σούλι. Είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ, διετέλεσε διευθυντής του Επιμελητηρίου Πατρών και σήμερα διευθύνει την εταιρεία επεξεργασίας και παραγωγής άλατος «ΧΙΩΝ ΑΒΕΕ», την οποία ίδρυσε το 1936 ο πατέρα του Σπυρίδων.

Η εταιρεία έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και απασχολεί περίπου 35 άτομα. Χρησιμοποιεί την ηλιακή εξάτμιση, την αρχαιότερη μέθοδο ανάκτησης του αλατιού, ενώ έχει αναπτύξει, όσον αφορά τον φυσικό καθαρισμό, μια τεχνολογία πρωτοποριακή σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα η σύνθεση του προϊόντος να διατηρείται αναλλοίωτη. Η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς και προσφέρει όλους τους τύπους αλατιού που προορίζονται για κατανάλωση και εργοστασιακή χρήση, ενώ παράγει προϊόντα για λογαριασμό μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Δραστηριοποιείται και στις εξαγωγές με το 10% της ετήσιας παραγωγής της να διανέμεται στο εξωτερικό.