Δημήτρης Καραβίδας

046b4a6ae916395a46550e00cfb7c26f60ad85db

Ο Δημήτρης Καραβίδας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Εργάστηκε στο υπουργείο Βιομηχανίας αρχικά και Ανάπτυξης στη συνέχεια, όπου μακρά περίοδο ήταν μέλος της Γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας.

Στα μέσα του 2000 εγκαταστάθηκε στην Πάτρα ως υπάλληλος στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Λόγω της εμπειρίας που είχε στη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, του ανατέθηκε εργασία στη Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης, όπου παρέμεινε ως την απορρόφησή της από την Περιφέρεια. Ανήκει στα στελέχη εκείνα που γνωρίζουν όσο λίγοι θέματα που άπτονται των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε όλες τους τις φάσεις και κυρίως της επιτυχημένης διεκδίκησή τους. Τώρα είναι προϊστάμενος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών.