Δημήτρης Κατσαρός

3d1c0a10cdc4f75f8a498b71de48c6b171bb91d6

Απόφοιτος του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστήμων του ΑΠΘ το 1994. Είναι κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Διαχείριση Περιβάλλοντος & Γεωλογικές διεργασίες στη λιθόσφαιρα) και PhD στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης προστατευόμενων περιοχών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συμμετείχε σε 5 Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα 1994-2002 με κύριες αρμοδιότητες: την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση δράσεων αειφορικής διαχείρισης και τη διαχείριση Έργων. Διετέλεσε στέλεχος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αντικείμενο την «Τεχνική Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» και της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγραμμάτων Κατάρτισης στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, επιστημονικός συνεργάτης υπεύθυνος για το Περιβάλλον στην ΤΕΔΚ Ν. Αχαΐας, στέλεχος σε Δημοτικές Επιχειρήσεις του Ν. Αχαΐας και συνεργάτης της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και του Εθνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων του μουσείου Γουλανδρή. Από το 2006 έως το 2009 διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του φορέα Διαχείρισης της περιοχής Στροφυλιάς Κοτυχίου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Αυτή τη στιγμή εργάζεται για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ως Διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.