Δημήτρης Νέντας

730a034bbe3e9f3efa4ef9676df301469664545d

Εργάζεται στην Τράπεζα Τροφίμων από το 2012 αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση τροφικών πλεονασμάτων και επισιτιστικών προγραμμάτων. Διευθύνει τις καθημερινές λειτουργίες και δράσεις της, και εκπροσωπεί τις Τράπεζες Τροφίμων της Ελλάδας στις διαδικασίες της Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης (FEBA). Συμμετέχει συστηματικά σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για καλές πρακτικές και νέες δράσεις, ενώ παράλληλα παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων, αλλά και της επισιτιστικής ανασφάλειας. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.