Δημοσθένης Πολύζος

2ce2dcd56d060dcf8d4303c700e747aaa463493d
Ο Δημοσθένης Πολύζος είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στις εξής επιστημονικές περιοχές: φαινόμενα κυματικής διάδοσης σε υλικά και κατασκευές, υπολογιστική μηχανική, μέθοδος των συνοριακών στοιχείων, αριθμητικές μέθοδοι χωρίς διακριτοποίηση, αριθμητική προτυποποίηση μεθόδων μη-καταστροφικού ελέγχου, τεχνικές ομογενοποίησης συνθέτων υλικών, μηχανική συμπεριφορά υλικών και βιο-υλικών με επίδραση μικροδομής και αριθμητική επίλυση προβλημάτων εμβιομηχανικής. Είναι Associate Editor του Διεθνούς επιστημονικού περιοδικού CMES: Computer Modelling in Engineering and Sciences και οργανωτής πολλών Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων. Είναι συγγραφέας 70 και πλέον άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 21 άρθρων σε βιβλία και 95 άρθρων σε πρακτικά Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Έλαβε το βραβείο Π. Σ. Θεοχάρης από την Ακαδημία Αθηνών και το μετάλλιο S.N. Atluri για την συμβολή του στην ανάπτυξη αριθμητικών μεθόδων. Είναι διακεκριμένο μέλος της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής των Συνεδρίων ICCES: International Conference in Computational and Experimental Sciences και προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Έχει αναπτύξει το λογισμικό BEAP (Boundary Element Analysis Program): Λογισμικό Μεθόδου Συνοριακών Στοιχείων (FORTRAN, C++) το οποίο λύνει προβλήματα γραμμικής ελαστικότητας, θερμοελαστικότητας, ηλεκτρομαγνητισμού, αλληλεπίδρασης ελαστικού ακουστικού μέσου, μικρομηχανικής, σκέδασης και διάδοσης κυμάτων.