Διονύσιος Γεωργόπουλος

afea4d28f61550b5e330dd3f47062155877a9625

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με 30ετή  εμπειρία στην διαχείριση νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων. Διετέλεσε ιδρυτής,  μέτοχος   και διαχειριστής της εταιρείας περιβαλλοντικών μελετών ΕΠΕΜ  ΑΕ (1992 – 1999).
Το 2000, ίδρυσε την ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΑΕ που δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, κατασκευή και διαχείριση έργων επεξεργασίας, ενεργειακής αξιοποίησης και διάθεσης νερού, υγρών αποβλήτων και στερεών αποβλήτων. Μέχρι σήμερα είναι βασικός μέτοχος και   Διευθύνων Σύμβουλος της  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΕ.  Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  έχει κυρίαρχη θέση στην Ελληνική αγορά νερού και αποβλήτων και σημαντική δραστηριότητα  σε Κύπρο και Μέση Ανατολή. 

Εχει  συμμετάσχει  στον σχεδιασμό και την  κατασκευή δεκάδων έργων  μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, ΧΥΤΑ, καθώς και βιολογικών καθαρισμών, μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης νερού κλπ.

Παράλληλα είναι ιδρυτής, βασικός μέτοχος και πρόεδρος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης « Τεχνικής Εκπαιδευτική ΑΕ»  με σημαντική δραστηριότητα σε Ελλάδα και Βαλκάνια.