Ελένη Κεπενού

5d79bbc2d866ebb4a06deb7496c217f742622f23

Η κα Ελένη Κεπενού είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακές σπουδές στη Χρηματοικονομική Ανάλυση για Στελέχη. Από το 2011 ασχολείται ενεργά στην εταιρεία Μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ στους τομείς της εμπορικής και οικονομικής διεύθυνσης της εταιρείας. Έχει υπάρξει μέλος του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΠΑ και από το 2015 είναι μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελ/σου & Δυτ. Ελλάδος.