Ευάγγελος Γεωργίου

5f6482e1ce05091f9708bae80b27d659f9786861

Ο Ευάγγελος Γεωργίου είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ-1983). Έχει εργασθεί στον Δημόσιο ή Ευρύτερο Δημόσιο τομέα για πάνω από 32 έτη και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Εσωτερικών Ν.Α. Αχαΐας στη Δ/νση Προγραμματισμού και στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Δ. Ελλάδας στη Μονάδα Α.