Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης

b4120c90ece99a745b45cafa47af083736e74ab8

Ο Καθ. Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών (1986) και έχει διδακτορικό δίπλωμα στην Χημική Μηχανική από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1990). Έχει μια 30ετή εμπειρία σε επιστημονικά και εφαρμοσμένα έργα σε θέματα φυσικοχημικών διεργασιών & περιβάλλοντος, βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας κατασκευών και αξιοποίησης παραπροϊόντων, έχει συγγράψει αρκετά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει τιμηθεί από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέματος (ACI) με το Διεθνές Βραβείο Wason Medal για Έρευνα στα Υλικά.
Εργάσθηκε ως Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης – Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής & Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (1992-1996), ως Ερευνητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Δανίας (1997-1998) σε θέματα χρήσης παραπροϊόντων στο σκυρόδεμα (Marie Curie Grant), ως Προϊστάμενος στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος, της Διεύθυνσης Έρευνας και Ποιότητας της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (1999-2000), ως διδάσκων στα Πανεπιστήμια Πατρών και Ιωαννίνων (2000-2007) και ως ιδιώτης Σύμβουλος Επιχειρήσεων, συνεργαζόμενος με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (2000-2007). Από τον Απρίλιο του 2007 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής (το 2015 Καθηγητής) στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, νυν Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Πατρών, στο γνωστικό αντικείμενο Φυσικές και Χημικές Διεργασίες Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητα & Βιωσιμότητα Κατασκευών, όπου διδάσκει τα μαθήματα «Φυσικές Διεργασίες», «Τεχνοοικονομική Μελέτη» & «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
Διετέλεσε Εθνικός Εκπρόσωπος στη Διαχειριστική Επιτροπή του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7) για την Έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ειδικό Πρόγραμμα «ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ», Έρευνα για τις Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις. Έχει συμμετάσχει ως ειδικός αξιολογητής σε Ερευνητικά Προγράμματα: CIP-EIP ECO-INNOVATION Ευρωπαϊκής Ένωσης, FWO Βελγίου, QNRF Κατάρ, ΓΓΕΤ, κλπ., ενώ δραστηριοποιείται και στο πεδίο της ανάπτυξης, προώθησης και εκμετάλλευσης της καινοτομίας (Coach, SME Instrument- H2020).