Ευστάθιος Φακιολάς

79abd72658572fafd1bc626ab86f6f62ab5e2311

Ο Ευστάθιος Τ. Φακιολάς είναι Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διαθέτει διδακτορικό από το Department of War Studies, King’s College London. Είναι συγγραφέας του How a Small State Expands. Grand Strategy and Greece’s Territorial Expansion in the Balkans and Asia Minor (New York: Nova Science Publishers, 2012) και άρθρων σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.