Ζαχαρούλα Τσιριγώτη

57968c61f4c3b4c94615db8117b85bb0d347057a

Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλεων το Δεκέμβρη του 1982 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας το 1988. Παρακολούθησε το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας (2001). Υπηρέτησε ως Αξιωματικός σε μάχιμες (Τμήματα Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας Δυτικής Αττικής, καθώς και Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιά) και επιτελικές θέσεις κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών Τάξης και Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Δεκέμβρη του 1993 τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με αρμοδιότητες επί θεμάτων Ε.Ε. – Schengen και διμερών-πολυμερών σχέσεων. Συμμετείχε σε ομάδες εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την αστυνομική συνεργασία και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SECI), της Διαδικασίας Συνεργασίας των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), κ.α..

Από τον Ιανουάριο του 1997 έως και τον Αύγουστο του 1999 διατέλεσε Αστυνομικός Σύνδεσμος στη Σόφια. Επίσης, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε. το α΄ εξάμηνο του 2003 συμμετείχε στη Στρατηγική Επιτροπή για το Άσυλο και τη Μετανάστευση (SCIFA) του Συμβουλίου της Ε.Ε.. Στα καθήκοντά της συμπεριλαμβάνονταν η προώθηση των διμερών, πολυμερών, ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων τόσο του Υπουργείου, όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αρμοδιότητάς της, καθώς και η κατάρτιση και νομοτεχνική επεξεργασία Συμφωνιών Αστυνομικής Συνεργασίας και Επανεισδοχής, ενώ ήταν επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Υπουργείου μας σε πολλές εξ αυτών.

Τον Ιούλιο του 2012 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου κι ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Τμήμα Ε.Ε. Διεθνών Σχέσεων και Αποστολών, η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ, το Εθνικό Γραφείο SIRENE και το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο Interpol. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε. το α΄ εξάμηνο του έτους 2014, της ανατέθηκαν καθήκοντα Συντονιστή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα Ελληνικής Προεδρίας, ενώ διετέλεσε καθήκοντα Προέδρου στην Επιτροπή του Άρθρου 36 ( CATS ) και στη Μόνιμη Διαρκή Επιτροπή για την Επιχειρησιακή Συνεργασία για την Εσωτερική Ασφάλεια ( COSI ).

Επίσης, προήδρευσε της Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση του Εγκλήματος στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας στον ΟΣΕΠ, τόσο κατά το β΄ εξάμηνο του 2012, όσο και κατά το β΄ εξάμηνο του 2014. Παράλληλα, διατέλεσε Εθνικός Εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Επιβολής του Νόμου Νοτιοανατολικής Ευρώπης ( SELEC ).

Την 05 Μαρτίου 2015 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και τοποθετήθηκε στη θέση του Προϊσταμένου Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά το έτος 2015, ασχολήθηκε κατ’ αποκλειστικότητα με τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, με έντονη δραστηριοποίηση στα νησιά τόσο του Νότιου όσο και του Βόρειου Αιγαίου, για την ταυτοποίηση και καταγραφή των προσφύγων και των μεταναστών.

Την 16 Φεβρουαρίου 2016 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε στη θέση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με κύρια καθήκοντα το συντονισμό των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικών με θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών, τάξης, ασφάλειας και αλλοδαπών και προστασίας συνόρων.

Την 21 Ιανουαρίου 2017 τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, με κύρια καθήκοντα την καθοδήγηση, το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο του έργου των αστυνομικών Υπηρεσιών στην επικράτεια, σε θέματα της αστυνομίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων. Στα καθήκοντά της περιλαμβάνονται ιδιαίτερα η εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, αντιμετώπισης της παράνομης εισόδου, εξόδου και παραμονής αλλοδαπών στη Χώρα, ασφαλούς και υπό συνθήκες σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κράτησης και επιστροφής τους, καθώς επίσης και ο προγραμματισμός, η κατεύθυνση και ο έλεγχος του έργου των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στα θέματα αυτά.

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.