Κλεομένης Μπάρλος

6541269c7ee032fa6b6ce508c0285a812b275dee
Ο Κλεομένης Μπάρλος γεννήθηκε τις 20 Μαρτίου του 1949 στην Πάτρα. Έλαβε Πτυχίο Χημείας και διδακτορικό δίπλωμα Χημείας από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου το 1976 με αντικείμενο την σύνθεση και φασματοσκοπεία βορανίων, οργανοπυριτικών και οργανοφωσφορικών ενώσεων.
Το 1980 προσελήφθη στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών ως Ειδικός Επιστήμονας και εν συνεχεία έφτασε έως τη βαθμίδα του Καθηγητή. Από το 1981 διδάσκει “Οργανική Χημεία” και “Πεπτιδική και Συνδυαστική Χημεία” στο Παν/μιο Πατρών όπου εργάσθηκε στους τομείς παραγώγων αμινοξέων, ειδικών πολυμερών και την σύνθεση πεπτιδίων και μικρών πρωτεϊνών.
Επιπλέον ίδρυσε την CBL Patras S.A. το 1990 με την δραστηριότητα της οποίας ασχολείται έως σήμερα.
Από τον Ιούνιο του 2015 είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος.