Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

bf7239e8b3720b3e3c1de0302b7b5d2048a6ea7a
O κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων-Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc από το πανεπιστήμιο Cranfield (UK), στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Περιβαλλοντική Διαχείριση. Διαθέτει πολύχρονη εργασιακή εμπειρία σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, στρατηγικού σχεδιασμού έργων και διαχείρισης κινδύνων, σαν αποτέλεσμα σχετικής ενασχόλησής του από θέσεις ευθύνης, στον βιομηχανικό και τον μεταλλευτικό κλάδο. Με την ατζέντα της Βιώσιμης Ανάπτυξης δραστηριοποιείται πλήρως από το 2012 όπου, μεταξύ άλλων, διατέλεσε μέλος της Επιτροπής Βιωσιμότητας του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου παραγωγών προϊόντων Σιδήρου και χάλυβα (ESSCPC).
Από τον Σεπτέμβριο του 2016 κατέχει την θέση Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.