Λούκα Κατσέλη

4dcbe39b6766c4639bfcf2e02c69c81cd9606e84

Η Λούκα Τ. Κατσέλη, είναι Καθηγήτρια Διεθνών Οικονομικών και Ανάπτυξης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1987 – ) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Κύπρου (11/2015 – ). Είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Ανθρωπίνων Πόρων του African Capacity Building Foundation (ACBF), συμπρόεδρος (με τον Poul N. Rasmussen) της Ανεξάρτητης Επιτροπής κατά των Ανισοτήτων (Progressive Society), συνεργάτης ερευνητής στο Hellenic Observatory του London School of Economics and Political Science και μέλος του Euro 50 Group (2000 -). |Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (2015 – 2016), Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2009 – 2010), Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (2010 – 2012), Διευθύντρια του OECD Development Centre στο Παρίσι (2003 – 2007), καθώς και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (1982 – 1986).
Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Princeton στη Διεθνή Οικονομική και την Αναπτυξιακή Οικονομική (1978, με διάκριση) και  κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης του ιδίου Πανεπιστημίου στη Διεθνή Οικονομική (MA, 1976) και στην Οικονομική Πολιτική (MPA, 1974), έλαβε το Πτυχίο της  στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Smith των ΗΠΑ με διάκριση ( 1972, cum laude and Phi Beta Kappa). Έχει διατελέσει Επίκουρη και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης  και στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ (1977-1985).
Είναι συγγραφέας περισσότερων από 50 επιστημονικών συγγραμμάτων, 3 βιβλίων και μονογραφιών σχετικών με την αναπτυξιακή και μακροοικονομική πολιτική, καθώς και την θεσμική οικονομική σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.