Μαρία Αλεμπάκη

5c1fdc60489363341a5f8e32025ab0c4e27b068f (1)

Κατάγεται από τη Φλώρινα. Σπούδασε Αγροτική Οικονομία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2012 υποστήριξε τη Διδακτορική της Διατριβή (με θέμα τη διερεύνηση παραγόντων που διαμορφώνουν  την ανάπτυξη του Οινοτουρισμού) στο ίδιο πανεπιστήμιο.
Συνέχισε με μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, επανατακτικότητας (resilience) και επιμόρφωσης των φορέων της παραγωγικής βάσης: Ως Ωφελούμενη της Πράξης ΑγροΕΤΑΚ στον ΕΛΓΟ-Δήμητρα (2014-15),  και ως Υπότροφος της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2018-19).
Την περίοδο 2015-16 συμμετείχε εθελοντικά στις εργασίες της Εθνικής Επιτροπής Οινοτουρισμού, ως Επιστημονική Σύμβουλος.
Τον Απρίλιο του 2018 εξελέγη Δόκιμη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας Αττικής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με αντικείμενο θέσης τον Αγροτικό Τουρισμό.
Από το 2015 είναι Μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΜΠΣ: «Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων»), ενώ, την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά συνεργάζεται, ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Mid-Sweden University.