Μαρίκα Καραγιάννη

2b8c98e5043eb9235beed8b4993ae66b27a70735

Η Μαρίκα Καραγιάννη είναι νομικός και διεθνολόγος, με εξειδίκευση στην ενέργεια. Στέλεχος της Ελληνικής Κυβέρνησης με 20ετή εμπειρία στα διμερή και πολυμερή ενεργειακά θέματα. Συγγραφέας 2 βιβλίων: Υδρογονάνθρακες. Τα συμβόλαια εκμετάλλευσης των υποθαλασσίων κοιτασμάτων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2018, και Does energy cause ethnic war? East Mediterranean and Caspian natural gas and regional conflicts, Cambridge Publishing Scholars, Newcastle, 2019. Διδάκτωρ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Δίκαιο της Ενέργειας, Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Δίκαιο της Ενέργειας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, Τμήμα  Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Καβάλα) και Επισκέπτρια Ερευνήτρια για διεθνή ενεργειακά θέματα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.