Μικρά-Μικρά από το 6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της “Π”

Τετάρτη 18 Ιούλ 2018
Παλιός γνώριμος ο Γιώργος Τζιάλλας, γγ Τουρισμού. Ο ίδιος θύμισε στο κοινό ότι σπούδαζε εδώ. Οι αθλητικοί συντάκτες θυμήθηκαν ότι ήταν και αθλητής. more