Νίκος Παρασχόπουλος

b1e51f087fbce40f487cc3d709804cdae347fed6

Ο Νίκος Παρασχόπουλος ανέλαβε τη διεύθυνση του εργοστασίου της Πάτρας τον Οκτώβριο του 2016. Η σταδιοδρομία του στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία ξεκίνησε το 2001, στην Πάτρα, ως ζυθοποιός βάρδιας. Στην πορεία ανέλαβε διάφορες θέσεις ευθύνης στον τομέα της παραγωγής και ποιότητας στα εργοστάσια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Πριν αναλάβει τη διεύθυνση του εργοστασίου της Πάτρας, διατέλεσε διευθυντής της μονάδας εμφιάλωσης νερού ΙΟΛΗ στη Λαμία.