Νεκταρία Καλογεροπούλου

4ee6e5094c33bf2002ee2e0496675aff037eb103

Η Νεκταρία Καλογεροπούλου είναι Υπεύθυνη Πωλήσεων στη Nokia για Νέες Τεχνολογίες και Στρατηγικές ψηφιοποίησης (digitalization) στους κλάδους Μεταφορές (Transportation/ Logistics), Ενέργεια (Utilities), Δημόσιος Τομέας (Public Sector), συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Έξυπνες πόλεις (Smart Cities), Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) και Αυτοματισμός (Automation).

Πριν από τη Nokia, εργάστηκε στην Ericsson Hellas, τα τελευταία χρόνια ως Account Manager με ευθύνη τις πωλήσεις Λύσεων Δικτύων και Internet of Things (IoT) σε καθετοποιημένους κλάδους της αγοράς (Enterprises & Public Sector). Στο παρελθόν, εργάστηκε ως υπεύθυνη τεχνικών προσφορών Κάθετων λύσεων, ΙΤ και Managed Services για πελάτες του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και ως υπεύθυνη υλοποίησης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για πελάτες Κινητής Τηλεφωνίας. Ξεκίνησε ως μηχανικός Δικτύου Κορμού για πελάτες Κινητής Τηλεφωνίας. Πριν την Ericsson, εργάστηκε στο εξωτερικό στην Texas Instruments, σε θέσεις τεχνικού συμβούλου και πωλήσεων για τα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) μεγάλων εταιρειών Δικτυακού Εξοπλισμού.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στις Τηλεπικοινωνίες από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Bristol στην Αγγλία και ΜΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).