Γιώργος Παπαθεοδώρου

5993a052971b69f367b3fcaef98d36b516da98e4

Ο κ. Παπαθεοδώρου Νικόλαος γεννήθηκε το έτος 1961 στον Τύρναβο του νομού Λάρισας, διαμένει στη δημοτική κοινότητα  Βραχναϊίκων του Δήμου Πατρέων, είναι έγγαμος και έχει δύο  τέκνα.

  • Μέλος συντακτικής ομάδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης για την συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα «Διοίκηση μέσω στόχων και μέτρηση της αποδοτικότητας», στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού επιμορφωτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης βάσει σχεδίων εκπαίδευσης  του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (2009-2010),
  • Μέλος συντακτικής ομάδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης για την συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού επιμορφωτικού προγράμματος με θέμα «Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) ως εργαλείο για διοίκηση ολικής ποιότητας», στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού επιμορφωτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης βάσει σχεδίων εκπαίδευσης  του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (2009-2010),
  • Σύνταξη διπλωματικής εργασίας με θέμα «Αειφορία και Τουριστική Ανάπτυξη: Προτάσεις για την αναδιάρθρωση του Τουριστικού Προϊόντος στον Νομό Ηλείας» (2008)
  • Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Μερική Απασχόληση & Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (2004),
  • Σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης 2000 – 2003 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επιβράβευση  του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2002).
  • Συμμετοχή ως ερευνητής σε διεθνή έρευνα για την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών σε τοπικό επίπεδο με θέμα «Τοπική κοινωνία και δημοκρατικοί θεσμοί» που ανέλαβε να υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης» (1999),
  • Εργασία με θέμα τον Οδηγό Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Επιβράβευση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (1997),
  • Εργασία με θέμα την καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Επιβράβευση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (1996),
  • Συγγραφή εργασίας με θέμα «Επιτροπή των Περιφερειών – Ο ρόλος της και οι προοπτικές της στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι» (1996).
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά (έντυπα και ηλεκτρονικά) της διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης