Πάνος Θεοδώρου

4ffd250d6ff52ce75d8b7adbb31c1bd6e1ee18dc

Ο Πάνος Θεοδώρου είναι απόφοιτος του Bradford Business School (BSc) Business Management και έχει MBA από το ALBA Graduate Scholl. Εργάζεται στη Eurobank από το 1998, διαθέτει σημαντική εμπειρία από όλα τα τμήματα του Retail Banking, έχοντας διατελέσει διευθυντής περιφέρειας καταστημάτων Πελοποννήσου.

Σήμερα είναι επικεφαλής του Τομέα Στρατηγικής & Ανάλυσης στο Small Business Segment της Eurobank. Από το 2009 μέχρι το 2018 διετέλεσε Εμπορικός διευθυντής στην Γενική Διεύθυνση Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Eurobank, υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση και ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το πεδίο δραστηριοποίησης αφορά την εξυπηρέτηση & διευκόλυνση της καθημερινών συναλλαγών μιας επιχείρησης, την διασφάλιση των κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξης της., καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη για την βελτίωση της αποδοτικότητας της.