Πάτρα:Το μέλλον της Δ.Ελλάδας στο Συνέδριο της «Π»

Πολιτικές πρωτοβουλίες που εστιάζονται στο μέλλον της Δυτικής Ελλάδας θα ξεδιπλωθούν στο 6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της «Π» και του pelop.gr που θα φιλοξενηθεί στις 6 και 7 Ιουλίου στο «Ρόγιαλ» more