Σέργιος Λαμπρόπουλος

5dcb5247a27e85bad7401ec228a010c1832f6bcd
Ο Σέργιος Λαμπρόπουλος είναι απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής (1966). Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1971) και πτυχιούχος Οικονομολόγος Πανεπιστημίου Αθηνών (1977). Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Management Science στο Imperial College του Λονδίνου (1982) και είναι διδάκτωρ ΕΜΠ (1991).
 
Είναι Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, όπου έχει διδάξει επί 25 έτη (γνωστικό αντικείμενο: Δομικές Μηχανές και Διαχείριση της Κατασκευής Έργων Πολιτικού Μηχανικού).
 
Έχει διατελέσει Εργολήπτης Δημοσίων (τάξεων ΔΔΔΓΓ, ανώτατη = Δ, 1980) και Ιδιωτικών Έργων (1973 – 1981), Αντιπρόεδρος του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (1982 – 1986), Τεχνικός Σύμβουλος της ΓΔ Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1993 – 1996) και Εταιριών Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων (2008 – 2009), Γενικός Διευθυντής της Εγνατία Οδός ΑΕ για μια δεκαετία από την ίδρυσή της (1996 – 2006) και Γενικός Γραμματέας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Υποδομών (2010 – 2012).
 
Έχει συμμετάσχει σε επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς και δράσεις. Είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων και Αποφοίτων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ «Σώστρατος» και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ)