Σπύρος Συρμακέσης

c6cfb3b66bfebebed1deece9d9f96e8507d1c9ac

Με γνωστικό αντικείμενο τα Πληροφοριακά Συστήματα, έχει εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων για επιχειρησιακή χρήση. Ασχολείται με την Νεανική και Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα και την Εξόρυξη Γνώσης από Big Data. Με δημοσιευμένο ερευνητικό έργο στην περιοχή και με τη συμμετοχή του σε περισσότερα από 100 ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα ενασχόλησης του.
Έχει διατελέσει Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Συμμετέχει ενεργά σε δράσεις του “Startup Europe” και “StartUp Europe Comes to Universities”. Στα πλαίσια των δράσεων του έχει υποστηρίξει τη μετάβαση μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων στη ηλεκτρονική αγορά business to consumers και business to business. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την επιχειρηματικότητα των νέων, υποστηρίζοντας δράσεις ενημέρωσης αλλά και ενεργοποίησης στην επιχειρηματικότητα.