Στέλιος Πενθερουδάκης

a09fbb35f27951514ab9fa0ccae52fead95e9185

Ο κύριος Στέλιος Πενθερουδάκης, είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), από το 1984.
Από την αρχή της καριέρας του έως και σήμερα, έχει αναλάβει θέσεις Διευθυντή Κατασκευής και Γενικού Διευθυντή σε μεγάλα έργα υποδομής, κυρίως οδοποιίες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Μετά από θητεία 5 ετών στην θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή Κατασκευής της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας των αυτοκινητοδρόμων Νέας & Κεντρικής Οδού, ανέλαβε την θέση του Τεχνικού Διευθυντή των αντίστοιχων Εταιρειών Παραχώρησης από τον Σεπτέμβριο του 2012.
Από τον Μάρτιο του 2016, έως και σήμερα, εκτελεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή, και των δύο έργων παραχώρησης.