Συνέδριο «Π»: 10+1 προκλήσεις από την αθλητική συνεδρία

Τετάρτη 18 Ιούλ 2018

Το 6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της «Π» μπορεί να αποτελεί παρελθόν, όχι όμως και οι στόχοι που έθεσε, αλλά και οι μεγάλες προκλήσεις και προσδοκίες που δημιούργησε.

Η επιτυχία, μάλιστα, της αθλητικής συνεδρίας του Συνεδρίου, η οποία είχε ως τίτλο: «Αθλητισμός: Υποδομές, Τουρισμός ως προϋποθέσεις ανάπτυξης», ήταν ότι ανέδειξε ουκ ολίγα θέματα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας και ανάλυσης. more