Σωτήρης Π. Χριστοδούλου

c0ba497f32dd95d7ffac66454fe388bdc3a7d93c
Ο Δρ. Σωτήρης Π. Χριστοδούλου έλαβε το πτυχίο του το 1994 από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πάτρας και το διδακτορικό του στις Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού (Web Engineering ) από το ίδιο τμήμα το 2004. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”. Τα πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: τεχνολογία λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό, βελτιστοποίηση επιδόσεων εφαρμογών Ιστού, ποιότητα κώδικα Ιστού, υπερμέσα, τεχνολογίες Web 2.0 και σημασιολογικός Ιστός. Οι ερευνητικές του εργασίες περιλαμβάνουν περισσότερα από 40 διεθνή περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και διεθνή συνέδρια, αναγνωρισμένες με πάνω από 315 ετεροαναφερές από τρίτους. Από το 1994 έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 15 Ευρωπαϊκά και Εθνικά Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της τεχνολογίας λογισμικού για τον Ιστό, της μοντελοποίησης / διαχείρισης υπερμεσικών εφαρμογών, 3Δ εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εφαρμογών κλπ. Τα περισσότερα έργα συνδυάζουν εφαρμοσμένη έρευνα με έμφαση στην μελέτη και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής σε προβλήματα πραγματικού κόσμου και σε πολύπλοκα Πληροφοριακά Συστήματα μεγάλων οργανισμών. Είναι professional member στους οργανισμούς ACM και IEEE, μέλος σε οργανωτικές επιτροπές σε περισσότερα από 15 διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κριτής σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά (ACM, IEEE, κά). Από το 2004, έχει διδάξει πολλά μαθήματα σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο σε 7 διαφορετικά πανεπιστήμια, κυρίως στον τομέα των γλωσσών προγραμματισμού, της τεχνολογίας λογισμικού για τον Ιστό, της ποιότητας λογισμικού και της διαχείρισης δεδομένων.