Χρήστος Αντωνόπουλος

8856b87291cbd74cce72eb63d630982edf731662
Ο Δρ. Χρήστος Π. Αντωνόπουλος έλαβε το Δίπλωμα και το Διδακτορικό του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών από το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών το 2002 και 2008 αντίστοιχα.
Από το 2002 έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα (FP5,6,7 and Horizon 2020) και 5 Εθνικά κατέχοντας θέσεις κλειδιά τόσο από τεχνικής/τεχνολογικής άποψης αλλά και διαχειριστικής. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό (>80) ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια υψηλού κύρους, 13 κεφάλαια βιβλίων, είναι editor σε δύο (2) βιβλία Για το δημοσιευμένο του έργο έχει λάβει πάνω από 550 ετεροαναφορές.
Από το 2005 έχει δουλέψει και συνεργαστεί σαν Senior ερευνητής για αρκετούς ερευνητικούς φορείς (Industrial System Institute (ISI) Patras, ECE Dept University of Patras, Technological and Educational Institute of Western Greece, Hellenic Open University) αλλά και βιομηχανικές εταιρίες (INTRACOM-Telecom, NOESIS). Έχει αξιολογήσει σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών για υψηλού κύρους περιοδικά και συνέδρια (IEEE, ACM, Elsevier, Springer and Hindawi, MDPI) και έχει διατελέσει συνδιοργανωτής, PC/TC member και session chair σε σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων.
Επιπλέον, από το 2003 έχει εργαστεί ανελλιπώς σαν εκπαιδευτικό προσωπικό, επιστημονικός συνεργάτης σε διάφορα Τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.