Χρυσόστομος Στύλιος

f11af425425040ec87614471bbca69cd7a48bab5

O Χρυσόστομος Δ. Στύλιος είναι Kαθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής T.E., Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Ηπείρου και είναι συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος».

Έχει λάβει το Διδακτορικό του Δίπλωμα (1999) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστημίου Πατρών και το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ (1992) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα Ερευνητικά του ενδιαφέροντα του ανήκουν στην περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ευφυούς Πληροφορικής, της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και των εφαρμογών τους. To δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία και δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια μετά από κρίση. Η αναγνώριση του ερευνητικού έργου σύμφωνα με το scholar google από τη διεθνή κοινότητα ανέρχεται σε περισσότερες από 4000 παραθέσεις, ενώ ο h-index είναι 32. Είναι κριτής επιστημονικών εργασιών σε 24 διεθνή περιοδικά, έχει διετελέσει μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και κριτής σε 35 Διεθνή συνέδρια, και έχει συμμετάσχει σε 61 διεθνή συνέδρια.

Κατά την επιστημονική του πορεία, ο Καθηγητης Χρ. Στύλιος δημιούργησε πολλές και μακροχρόνιες συνεργασίες με ερευνητικά και εκπαδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Ρωσία, καθώς επίσης με δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες από την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Έχει διετελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, χρηματοδοτούμενων από τη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του ΠΕΠ, σε διασυνοριακά και διαπεριφερειακά προγράμματα Interreg και χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαική Επιτροπή (FP7 και Horizon 2020).