Κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και πολιτικοί μιλούν για την βιώσιμη ανάπτυξη