Ο «πυρήνας» των Περιφερειών της Ευρώπης στην Πάτρα