Οι πρέσβεις Γερμανίας και Σουηδίας στο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης