Κορυφαίοι ομιλητές και σημαντικό περιεχόμενο στο 10ο Regional Growth Conference (9-11 Ιουνίου) στην Πάτρα