Έργα για τη διαχείριση και τη διαφύλαξη της ποιότητας νερού σε Αχαΐα και Ηλεία -Σύντομα εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών ορών στη Δυτική Ελλάδα