Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος διαθέτει μια δυναμική που πρέπει να αξιοποιήσουμε -Οι αντιπεριφερειάρχες απάντησαν στις ανησυχίες των πολιτών