Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων